Předpisy

Regulace obchodního domu Níže uvedené obchodní podmínky stanovují obecné podmínky prodeje platné v našem internetovém obchodě dostupném na adrese https://superbutelki.cz, provozovaném společností Artman s.r.o., ul. Niedomicka 47, Niedomice 33-132, IČ: 9930461680, RČ: 120159207. Základní kapitál činí: 870250. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Krakově-Śródmieści v Krakově, XII. Oddíl Obchodního rejstříku pod číslem KRS 0001045202.

 1. Rozsah platnosti pravidel Tato pravidla platí pro všechny objednávky podávané spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Spotřebitelem je podle čl. 22 Občanského zákoníku fyzická osoba, která koná s podnikatelem právní úkon, který nesouvisí přímo s její podnikatelskou nebo profesní činností.

Podnikatelem je podle čl. 43 Občanského zákoníku fyzická osoba, právnická osoba a neprávnická právnická osoba, které zákon uděluje právní subjektivitu a které vykonávají podnikatelskou nebo profesní činnost ve vlastním jménu.

Jiná nebo doplňková pravidla a obchodní podmínky uplatňované podnikateli nejsou platná - stanou se součástí smlouvy pouze tehdy, pokud jsme k tomu poskytli výslovný písemný souhlas.

 1. Uzavření smlouvy Smlouva o prodeji je uzavřena s firmou Artman s.r.o.

Prezentace produktů v našem internetovém obchodě představuje nabídku na uzavření smlouvy o prodeji. Pro uzavření smlouvy je nutné vybrat si zboží do nákupního košíku a provést objednávku. Nákupní košík a údaje zadané ve formulářích lze upravit před odesláním objednávky pomocí dostupných funkcí a komunikací zobrazujících se během procesu skládání objednávky.

Kliknutím na stránce s shrnutím objednávky na tlačítko pro potvrzení a dokončení objednávky dáváte závaznou objednávku na zboží, které je v nákupním košíku. Okamžikem doručení a zaregistrováním vaší objednávky v informačním systému našeho internetového obchodu je uzavřena smlouva o prodeji. Po podání objednávky obdržíte od nás e-mailovou zprávu s potvrzením objednávky a uzavření smlouvy.

 1. Jazyk a zásady uchovávání smlouvy Smlouvu o prodeji lze uzavřít v polštině.

Zachováváme obsah smlouvy a e-mailem vám posíláme údaje o objednávce a naše pravidla. Můžete také zkontrolovat informace o svých objednávkách prostřednictvím účtu klienta. Pravidla jsou také k dispozici na webových stránkách našeho internetového obchodu tak, aby bylo možné je získat, reprodukovat a uchovávat obsah.

 1. Dodávka produktů K cenám produktů je třeba připočítat náklady na dopravu.

Objednané produkty jsou dodávány prostřednictvím spolupracujících s námi kurýrních společností.

InPost Paczkomat® 24/7 Kurýr InPost DHL Kurýr Pocztex KURIER Kurýr DPD Podrobné informace o možných způsobech a termínech dodání a nákladech na dopravu jsou uvedeny během procesu objednávání a na stránce našeho internetového obchodu "Čas a náklady na dodání".

Pokud si klient vybere platbu bankovním převodem, doba vyřízení objednávky se počítá od data připsání platby na bankovní účet nebo účet pro vyúčtování prodejce.

Existuje také možnost osobního odběru produktů na adrese:

Artman

ul. Niedomicka 47

33-132 Niedomice

Otevírací doba: Po - Pá 8-16

 1. Platby V našem internetovém obchodě jsou pro vás k dispozici následující způsoby platby:

Platba při převzetí zásilky na dobírku. Elektronické platby (e-platby) prostřednictvím internetových platebních systémů. Tradiční bankovní převod na bankovní účet našeho internetového obchodu. V případě této platební metody vám po provedení objednávky zašleme e-mailem údaje pro provedení platby. Zpracování objednávky začne po připsání na našem účtu celého částky nutné k zaplacení za objednané zboží. Podrobné informace o možných způsobech platby, včetně integrovaných platebních systémů na našem obchodě a dostupných druhů e-platby a případných dodatečných nákladech, jsou uvedeny během procesu objednávání a na stránce našeho internetového obchodu v zvláštní informační sekci týkající se způsobů platby.

 1. Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitelé mají zákonné právo na odstoupení od smlouvy, jak je uvedeno v informaci o právu na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy náleží také fyzickým osobám, které uzavřely smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tyto osoby profesionální charakter, zejména vzhledem k předmětu prováděné činnosti na základě předpisů o Státním centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti. Ostatním podnikatelům právo na odstoupení od smlouvy nepřísluší.

 1. Rezervace vlastnického práva Zboží objednané v obchodě zůstává naší vlastní do doby úplného zaplacení kupní ceny.

 2. Škody vzniklé během přepravy Platí pro spotřebitele: V případě spotřebitelského nákupu na dálku náš obchod vždy nese riziko náhodného poškození nebo ztráty věci během přepravy. Pokud jsou objednané produkty doručeny s nápadnými vadami, které vznikly během přepravy, žádáme vás, abyste co nejdříve oznámili takovou vadu kurýrovi a s námi kontaktovali. Zpoždění při podání takové reklamace nebo návazném kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše zákonná práva (popsaná níže v bodě týkajícím se reklamací) a jejich uplatnění. Rychlé oznámení představuje však pro nás pomoc při uplatňování našich nároků vůči dopravci nebo pojišťovně přepravy.

 3. Reklamace: shoda zboží s kupní smlouvou / vady Platí pro spotřebitele: Jsme povinni dodat zboží bez vad. V případě neshody zboží s kupní smlouvou má spotřebitel práva uvedená v oddílu 5a zákona o právech spotřebitelů. V souladu s těmito pravidly může spotřebitel požadovat opravu nebo výměnu zboží nesouvisejícího s kupní smlouvou nebo může podat prohlášení o snížení ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy. Jsme odpovědni za neshodu zboží s kupní smlouvou projevenou do dvou let od jeho dodání, pokud jsme pro konkrétní zboží stanovili delší trvanlivost - v takovém případě platí delší trvanlivost.

V případě neshody zboží s kupní smlouvou se výše uvedená ustanovení týkají také fyzických osob uzavírajících smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tyto osoby profesionální charakter, který vyplývá zejména z předmětu jejich podnikatelské činnosti podle předpisů o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.

Reklamace lze podávat:

prostřednictvím e-mailu na adresu: sklep@superbutelki.cz písemně na adresu: Artman s.r.o., ul. Niedomicka 47, 33-132 Niedomice telefonický kontakt je možný na čísle: +48 669 997 776 Informace o případné další záruce a její podrobné podmínky jsou vždy přiloženy k výrobku a jsou dostupné na informačních stránkách internetového obchodu.

Platí pro podnikatele: (s výjimkou fyzických osob uzavírajících smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tyto osoby profesionální charakter - tzv. „kvasi-spotřebitelé", tj. jednotlivci podnikající, kteří mají nárok na některá spotřebitelská práva): V případě smlouvy o prodeji uzavřené s podnikatelem na základě § 558 odst. 1 občanského zákoníku našeho internetového obchodu je odpovědnost za vady vyloučena.

Náš zákaznický servis je k dispozici na telefonním čísle: +48 669 997 776, e-mail: sklep@superbutelki.cz

 1. Elektronické služby Pro používání našeho internetového obchodu, včetně prohlížení sortimentu a skládání objednávek, je nezbytné mít multimediální zařízení s nainstalovaným webovým prohlížečem a přístupem k internetu a e-mailu. V nastavení prohlížeče se doporučuje povolit schopnost zpracovávat JavaScript a ukládat soubory Cookie. Uživatelé jsou povinni používat internetový obchod v souladu s právem a dobrými mravy, platí zákaz dodávání obsahu s nelegálním charakterem.

Podnikáme veškerá nezbytná opatření pro zajištění plného správného provozu našeho služby a rozhraní našeho internetového obchodu v rámci aktuální technické znalosti a zavazujeme se odstranit v rozumné době všechny nedostatky a technické problémy, které uživatelé nahlásí. To se vztahuje také na možnost přihlášení k odběru zpravodaje nebo volitelnou možnost zřízení účtu zákazníka - pokud jsou tyto služby poskytovány v rámci našeho obchodu. O všech zjištěných nedostatcích nebo přestávkách v provozu služby a služeb našeho internetového obchodu nás můžete informovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. V reklamaci týkající se nedostatků spojených s technickým provozem internetového obchodu žádáme o uvedení druhu a data vzniku nedostatku.

 1. Kodex dobrých praktik Dobrovolně jsme se podřídili „Kritériím kvality Trusted Shops" dostupným na tomto odkazu.

 2. Mimosoudní řešení sporů Informujeme, že spotřebitelé mají možnost využít mimosoudního řešení reklamací a uplatňování práv. Informace o způsobu přístupu k tomuto režimu a postupy řešení sporů naleznete na adrese: www.uokik.gov.pl v sekci „Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů".

Kromě toho na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr mají spotřebitelé přístup k internetové platformě pro řešení spotřebitelských sporů (tzv. platforma ODR). Platforma ODR je vícejazyčná interaktivní webová stránka určená k obsluze spotřebitelů a podnikatelů, kteří usilují o mimosoudní řešení sporů vzniklých v důsledku dálkové smlouvy o prodeji zboží nebo smlouvy o poskytování služeb.

Využití těchto mimosoudních způsobů uplatňování práv a řešení sporů je dobrovolné a může nastat pouze tehdy, pokud obě strany sporu (spotřebitel a prodávající) souhlasí.

Zavazujeme se k využití mimosoudního řešení sporů se spotřebiteli podle zákonů z 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů mezi naší firmou a spotřebitelem je: Vojvodský inspektor Inspektorátu pro obchodní inspekci v Krakově, Ujastek 7, 31-752 Krakov, http://krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/mediacje/#.

 1. Závěrečná ustanovení Žádná ustanovení tohoto řádu nemají za cíl porušit zákonem stanovená práva spotřebitele. V případě jakýchkoli rozporů mezi ustanoveními tohoto řádu a právy spotřebitelů vyplývajícími z obecně platných právních předpisů se vždy uplatní právní předpisy.

V případě podnikatelů, právnických osob veřejného práva nebo vymezených subjektů veřejnoprávního práva je pro všechny s námi uzavřené smlouvy uplatňováno polské právo, s výjimkou Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní prodeji zboží.

V případě podnikatelů, fyzických osob, kteří uzavřeli smlouvu přímo související s jejich podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že nemá pro tyto osoby profesionální charakter, který vyplývá zejména z předmětu jejich podnikatelské činnosti podle předpisů o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti, a pro právnické osoby nejsou platné zvláštní smluvní podmínky nebo pravidla, ale pouze tato pravidla. Dispozice těchto pravidel platí pouze tehdy, pokud to je výslovně uvedeno v textu smlouvy.

Pro kontrakty uzavřené s podnikateli, neplatí žádná povinnost zapsání výsledku řízení veřejných autorit, pokud k tomu neexistuje žádná právní povinnost.

nahoru
Shop is in view mode
Sklep internetowy Shoper Premium